Meer dan enkel recruiting

Met Rent Your Recruiter onderscheiden we ons van alle andere recruiters door onze flexibele aanpak. We zijn flexibel inzetbaar, volledig afhankelijk van uw noden.
Van het aanwerven van de geschikte kandidaat tot uw volledige HR-structuur onder de loep nemen.

vacatures
Intakegesprekken & vacatures

Op basis van een gedetailleerd intakegesprek schrijft onze consultant een aantrekkelijke vacature die de juiste profielen aanspreekt.

vacatures
CV screening

Vind je het screenen van cv’s ook een tijdrovende klus? Wij staan in voor het volledige traject en leveren een objectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle service.

vacatures
Competentiegerichte interviews

Hoe weet je of iemand geschikt is voor de job? Onze recruiters brengen met de juiste interviewtechnieken en de nodige assessments de competenties van elke kandidaat in kaart.

Waar we ook mee kunnen helpen:

Intakegesprekken & vacatures

Na de competentiegerichte interviews maken we tijdens de evaluatiegesprekken de eindbalans op.

Talent Management

Door de talenten van je medewerkers in kaart te brengen en ontwikkelingmogelijkheden voor te stellen kan je uw team optimaal laten functioneren.

Arbeidsovereenkomsten

Nieuwe medewerker aan boord? Wij helpen je bij het opstellen van de overeenkomst en een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Loonbeleid

We adviseren werkgevers over salarisgerelateerde zaken en het opstellen van richtlijnen om een eerlijk en concurrerend beloningsniveau te waarborgen.

On-boarding / off-boarding

Je nieuwe medewerker tevreden houden? Samen maken we een praktische checklist zodat de eerste werkdag en verdere inwerkperiode vlot verloopt.

Uitstroom

Wij helpen je bij het zo goed mogelijk beëindigen van een dienstverband, bv. met het voeren van exitgesprekken.

Kernwaarden

1
Een grondige analyse

We beginnen met een gedetailleerde behoefteanalyse in samenwerking met de werkgever. We bespreken de vereisten, taken, verantwoordelijkheden en het gewenste profiel van de kandidaat. Op basis hiervan stellen we een vacature op dat als basis dient voor het selectieproces.

2
De zoektocht

We gaan actief op zoek naar potentiële kandidaten via onze verschillende databases. Vervolgens screenen we de ontvangen cv’s en sollicitaties om de kandidaten te evalueren op basis van de gestelde criteria in de vacature.

3
Selecteren & enthousiasmeren

In deze fase selecteren we de meest geschikte kandidaten voor verdere evaluatie. We nemen interviews af om meer inzicht te krijgen in de vaardigheden, ervaring en motivatie van de kandidaten. Vervolgens gaan we dieper in op hun achtergrond, competenties en culturele fit.

4
Evaluatie

Na de interviews evalueren we de prestaties van elke kandidaat en vergelijken deze met het vacatureprofiel en de gestelde criteria. Op basis van deze evaluatie maken we een aanbeveling aan de werkgever, waarin we de meest geschikte kandidaten voorstellen.

Ready to Rent Your Recruiter?

Wil je als onderneming de juiste match vinden en aan je organisatie binden? Wij kunnen je hierbij helpen. Ervaren recruiters helpen jou met het werven en selecteren van de kandidaat die het best bij jouw bedrijf en de openstaande functie past.